WARSZAWSKI PORTAL ROZWODOWY

phone   T. 22 403 77 03 
phone   T. 693 445 280 
ZAMÓW POZEW ON-LINE
on-line
NEWESLETTER
Email

ZASADY WSPÓŁPRACYWarning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/mrincognito/ftp/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 244

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/mrincognito/ftp/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 246

Prowadzimy sprawy rozwodowe i około – rozwodowe takie jak: podział majątku, sprawy alimentacyjne, sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie władzy rodzicielskiej. Prowadzimy także inne sprawy o charakterze rodzinnym. O szczegóły prosimy pytać w kontakcie z naszą Kancelarią.
Usługa: ROZWÓD Z PEŁNOMOCNIKIEM PRZED SĄDEM W WARSZAWIE: z udziałem radcy prawnego lub adwokata zawiera w pakiecie:

 • przygotowanie pozwu rozwodowego wraz z załącznikami
 • złożenie pozwu wraz z załącznikami i odpisem w sądzie
 • reprezentację strony przez profesjonalnego pełnomocnika na pierwszej rozprawie

 

Powyższą usługę można zamówić za pośrednictwem naszej strony lub osobiście w Kancelarii, gdzie można ustalić kwestie szczegółowe.

 

Uwaga: Profesjonalnie przygotowana przez naszych specjalistów sprawa daje olbrzymią szansę na zakończenie jej już na pierwszej rozprawie. Nasze doświadczenie pokazuje, iż ponad 80% przygotowanych przez nas spraw rozwodowych bez orzekania o winie, kończy się na jednej rozprawie.

Zaufajcie profesjonalistom. Zaoszczędzisz swój czas i ograniczysz przeżywanie stresu!

Dziesiątki osób nam zaufało, zaufaj i Ty!

Zamów usługę

 
Typ usługi:
 
Kwota (w PLN):
Rodzaj płatności:

Zapoznałem się z regulaminem ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ WARSZAWSKI PORTAL ROZWODOWY i akceptuje jego treść
Wyrażam zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przez Kancelarię przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ WARSZAWSKI PORTAL ROZWODOWY

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Warszawski Portal Rozwodowy s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Terespolska 4/351 (dalej: Zleceniobiorca) usług zamawianych za pośrednictwem strony www.e-rozwod.warszawa.pl
 2. Zleceniobiorca świadczy usługi o następujących nazwach:
 1. ROZWÓD Z PEŁNOMOCNIKIEM PRZED SĄDEM (pkt. 3)
 2. ROZWÓD Z PEŁNOMOCNIKIEM PRZED SĄDEM Z ORZEKANIEM O WINIE (pkt. 4)
 3. POZEW O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE (pkt. 5)
 4. POZEW O ROZWÓD KOMPLEKSOWY (pkt. 6)
 1. Strona zawierająca jakąkolwiek umowę za pośrednictwem strony www.e-rozwod.warszawa.pl oświadcza, iż jest osobą fizyczną, pełnoletnią, będącą w związku małżeńskim wg przepisów prawa polskiego (dalej: Konsument).
 2. Zawarcie promocyjnej umowy: ROZWÓD Z PEŁNOMOCNIKIEM PRZED SĄDEM lub ROZWÓD Z PEŁNOMOCNIKIEM PRZED SĄDEM Z ORZEKANIEM O WINIE za pośrednictwem strony www.e-rozwod.warszawa.pl oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki:
 1. Sprawa, którą powierza Konsument Kancelarii jest sprawą o rozwód lub separację.
 2. Konsument oświadcza, iż Strony (rozwodzący się małżonkowie) miały ostatnie wspólne miejsce zamieszkania na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie albo Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, a w szczególności na terenie właściwości:
 • Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim albo
 • Sądu Rejonowego w Pruszkowie albo
 • Sąd Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie albo
 • Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie albo
 • Sądu Rejonowego w Piasecznie albo
 • Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie albo
 • Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie albo
 • Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie albo
 • Sądu Rejonowego w Legionowie albo
 • Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim albo
 • Sądu Rejonowego w Otwocku albo
 • Sądu Rejonowego w Wołominie albo
 • Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie albo
 • Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

(w przypadku wątpliwości co do właściwości – prosimy o kontakt z Kancelarią)

 1. W przypadku zawarcia umowy ROZWÓD Z PEŁNOMOCNIKIEM PRZED SĄDEM Konsument oświadcza, iż:
 1. Orzeczenie rozwodu/separacji w pozwie rozwodowym lub pozwie o separację ma nastąpić bez orzekania o winie a strony osiągnęły (są w stanie osiągnąć) kompromis co do wszystkich kwestii związanych z rozwodem lub separacją.
 2. Strona zawierająca umowę zobowiązuje się poza opłatą w wysokości 1500,00 złotych na rzecz Zleceniobiorcy uiścić opłatę sądową (do opłacenia w kasie sądu, na rachunek sądu lub za pośrednictwem Kancelarii) w wysokości 600,00 złotych oraz opłatę skarbową od udzielonego prawnikowi Kancelarii pełnomocnictwa w wysokości 17,00 złotych oraz opłatę kancelaryjną w wysokości 33 złotych na koszty obsługi biurowej Kancelarii.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty i złożeniu oświadczenia o żądaniu rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy osoba upoważniona przez Zleceniobiorcę skontaktuje się telefonicznie z Konsumentem w ciągu najbliższych dwóch dni od daty zaksięgowania wpłaty celem zaproszenia na spotkanie w siedzibie Zleceniobiorcy w Warszawie przy ul. Terespolskiej 4 lok. 351.
 4. Jeśli telefoniczna próba kontaktu nie powiedzie się we wskazanym wyżej terminie wówczas w trzecim dniu roboczym przedstawiciel Zleceniobiorcy przesyła drogą poczty elektronicznej na wskazany przez Konsumenta adres e – mail zaproszenie do siedziby Zleceniobiorcy ze wskazaniem dwóch dni możliwego kontaktu i czterech różnych terminów czasowych w godzinach 9.00 – 12.00 oraz 14.00 – 17.00 po dwa terminy w każdym dniu. Zarezerwowanie przez pracownika Zleceniobiorcy terminu wymaga wysłania do Kancelarii potwierdzenia e-mail, w którym wskazany zostanie przez Konsumenta termin spotkania. Istnieje możliwość telefonicznego kontaktu z Kancelarią celem umówienia lub zmiany stosownego terminu.
 5. Na umówionym terminie w siedzibie Zleceniobiorcy omówione zostaną niezbędne szczegóły, które winny znaleźć się w treści pozwu oraz dalszy tok postępowania. Prawnik poinformuje Konsumenta o dokumentach jakie należy dostarczyć do Kancelarii przed wysłaniem pozwu do sądu a także umówi się z Konsumentem na termin ich dostarczenia.
 6. Po dostarczeniu wszelkich niezbędnych dokumentów i uiszczeniu niezbędnych opłat Zleceniobiorca zobowiązuje się wnieść pozew do sądu w terminie 7 dni albo w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony.
 7. Obecność na kolejnych rozprawach (poza pierwszą – wliczoną w cenę usługi) będzie płatna dodatkowo w wysokości 500 złotych.
 8. Zmiana stanowiska w sprawie po zawarciu umowy, w szczególności wobec braku możliwości osiągnięcia przez małżonków kompromisu co do wszystkich kwestii związanych z rozwodem lub separacją, powodująca konieczność złożenia kolejnego pisma procesowego oznacza, iż czynność ta będzie płatna dodatkowo w wysokości 500 złotych za każde pismo procesowe, chyba że pismo te stanowi uzupełnienie braków pisma wcześniej opłaconego.
 1. W przypadku zawarcia umowy ROZWÓD Z PEŁNOMOCNIKIEM PRZED SĄDEM Z ORZEKANIEM O WINIE Konsument oświadcza, iż:
 1. Orzeczenie rozwodu/separacji w pozwie rozwodowym lub pozwie o separację ma nastąpić z orzeczeniem o winie a strony nie osiągnęły (nie są w stanie osiągnąć) kompromisu co do wszystkich lub co do niektórych kwestii związanych z rozwodem lub separacją.
 2. Strona zawierająca umowę zobowiązuje się poza opłatą w wysokości 2000,00 złotych na rzecz Zleceniobiorcy uiścić opłatę sądową (do opłacenia w kasie sądu, na rachunek sądu lub za pośrednictwem Kancelarii) w wysokości 600,00 złotych oraz opłatę skarbową od udzielonego prawnikowi Kancelarii pełnomocnictwa w wysokości 17,00 złotych oraz opłatę kancelaryjną w wysokości 33 złotych na koszty obsługi biurowej Kancelarii.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty i złożeniu oświadczenia o żądaniu rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy osoba upoważniona przez Zleceniobiorcę skontaktuje się telefonicznie z Konsumentem w ciągu najbliższych dwóch dni od daty zaksięgowania wpłaty celem zaproszenia na spotkanie w siedzibie Zleceniobiorcy w Warszawie przy ul. Terespolskiej 4 lok. 351.
 4. Jeśli telefoniczna próba kontaktu nie powiedzie się we wskazanym wyżej terminie wówczas w trzecim dniu roboczym przedstawiciel Zleceniobiorcy przesyła drogą poczty elektronicznej na wskazany przez Konsumenta adres e – mail zaproszenie do siedziby Zleceniobiorcy ze wskazaniem dwóch dni możliwego kontaktu i czterech różnych terminów czasowych w godzinach 9.00 – 12.00 oraz 14.00 – 17.00 po dwa terminy w każdym dniu. Zarezerwowanie przez pracownika Zleceniobiorcy terminu wymaga wysłania do Kancelarii potwierdzenia e-mail, w którym wskazany zostanie przez Konsumenta termin spotkania. Istnieje możliwość telefonicznego kontaktu z Kancelarią celem umówienia lub zmiany stosownego terminu.
 5. Na umówionym terminie w siedzibie Zleceniobiorcy omówione zostaną niezbędne szczegóły, które winny znaleźć się w treści pozwu oraz dalszy tok postępowania. Prawnik poinformuje Konsumenta o dokumentach jakie należy dostarczyć do Kancelarii przed wysłaniem pozwu do sądu a także umówi się z Konsumentem na termin ich dostarczenia.
 6. Po dostarczeniu wszelkich niezbędnych dokumentów i uiszczeniu niezbędnych opłat Zleceniobiorca zobowiązuje się wnieść pozew do sądu w terminie 7 dni albo w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony.
 7. Obecność na kolejnych rozprawach (poza pierwszą – wliczoną w cenę usługi) będzie płatna dodatkowo w wysokości 500 złotych.
 8. Zmiana stanowiska w sprawie po zawarciu umowy, powodująca konieczność złożenia kolejnego merytorycznego pisma procesowego oznacza, iż czynność ta będzie płatna dodatkowo w wysokości 500 złotych za każde pismo procesowe, chyba że pismo te stanowi uzupełnienie braków pisma wcześniej opłaconego. Zleceniobiorca oświadcza, iż nie może odmówić sporządzenia i złożenia w sądzie określonego pisma procesowego, chyba że wykaże Konsumentowi, iż przepisy prawa wskazują na jego oczywistą bezzasadność lub niedopuszczalność (np. prekluzja dowodowa).
 1. W przypadku zawarcia umowy POZEW O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE Konsument oświadcza, iż:
 1. Orzeczenie rozwodu/separacji w pozwie rozwodowym lub pozwie o separację ma nastąpić bez orzekania o winie a strony osiągnęły (są w stanie osiągnąć) kompromis co do wszystkich kwestii związanych z rozwodem lub separacją.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty (500 złotych) i złożeniu oświadczenia o żądaniu rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy osoba odpowiedzialna w Kancelarii skontaktuje się telefonicznie z Konsumentem w ciągu najbliższych dwóch dni od daty zaksięgowania wpłaty celem zaproszenia na spotkanie w siedzibie Zleceniobiorcy w Warszawie przy ul. Terespolskiej 4 lok. 351.
 3. Jeśli telefoniczna próba kontaktu nie powiedzie się we wskazanym wyżej terminie wówczas w trzecim dniu roboczym przedstawiciel Zleceniobiorcy przesyła drogą poczty elektronicznej na wskazany przez Konsumenta adres e – mail zaproszenie do siedziby Zleceniobiorcy ze wskazaniem dwóch dni możliwego kontaktu i czterech różnych terminów czasowych w godzinach 9.00 – 12.00 oraz 14.00 – 17.00 po dwa terminy w każdym dniu. Zarezerwowanie przez pracownika Zleceniobiorcy terminu wymaga wysłania do Kancelarii potwierdzenia e-mail, w którym wskazany zostanie przez Konsumenta termin spotkania. Istnieje możliwość telefonicznego kontaktu z Kancelarią celem umówienia lub zmiany stosownego terminu.
 4. Na umówionym terminie w siedzibie Zleceniobiorcy omówione zostaną niezbędne szczegóły, które winny znaleźć się w treści pozwu. Prawnik poinformuje Konsumenta o dokumentach jakie należy dołączyć do pozwu przed jego wysłaniem do sądu.
 5. Po uzyskaniu wszelkich informacji i przekazaniu przez Konsumenta niezbędnych dokumentów (skanów lub kserokopii) Zleceniobiorca zobowiązuje się przygotować pozew rozwodowy lub pozew o separację w terminie 7 dni albo w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony. Konsument otrzyma pozew w formie papierowej i/lub elektronicznej wysłanej na wskazany przez siebie adres e-mail.
 1. W przypadku zawarcia umowy POZEW O ROZWÓD KOMPLEKSOWY Konsument oświadcza, iż:
 1. Orzeczenie rozwodu/separacji w pozwie rozwodowym lub pozwie o separację ma nastąpić z orzeczeniem o winie a strony nie osiągnęły (nie są w stanie osiągnąć) kompromisu co do wszystkich lub niektórych kwestii związanych z rozwodem lub separacją.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty (800 złotych) i złożeniu oświadczenia o żądaniu rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy osoba odpowiedzialna w Kancelarii skontaktuje się telefonicznie z Konsumentem w ciągu najbliższych dwóch dni od daty zaksięgowania wpłaty celem zaproszenia na spotkanie w siedzibie Zleceniobiorcy w Warszawie przy ul. Terespolskiej 4 lok. 351.
 3. Jeśli telefoniczna próba kontaktu nie powiedzie się we wskazanym wyżej terminie wówczas w trzecim dniu roboczym przedstawiciel Zleceniobiorcy przesyła drogą poczty elektronicznej na wskazany przez Konsumenta adres e – mail zaproszenie do siedziby Zleceniobiorcy ze wskazaniem dwóch dni możliwego kontaktu i czterech różnych terminów czasowych w godzinach 9.00 – 12.00 oraz 14.00 – 17.00 po dwa terminy w każdym dniu. Zarezerwowanie przez pracownika Zleceniobiorcy terminu wymaga wysłania do Kancelarii potwierdzenia e-mail, w którym wskazany zostanie przez Konsumenta termin spotkania. Istnieje możliwość telefonicznego kontaktu z Kancelarią celem umówienia lub zmiany stosownego terminu.
 4. Na umówionym terminie w siedzibie Zleceniobiorcy omówione zostaną niezbędne szczegóły, które winny znaleźć się w treści pozwu. Prawnik poinformuje Konsumenta o dokumentach jakie należy dołączyć do pozwu przed jego wysłaniem do sądu. W przypadku przewidywania przez Zleceniobiorcę lub delegowanego do tej czynności prawnika konieczności poświęcenia na przygotowanie pozwu ponad 8 godzin pracy i zawarcia w jego treści ponad 2500 słów Konsument zostanie o tej okoliczności poinformowany niezwłocznie po ustaleniu tego faktu (nie później niż z chwilą dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów, chyba że na skutek zmiany stanowiska będzie to możliwo dopiero później, tj. w trakcie przygotowania pozwu). Okoliczność ta powoduje konieczność dokonania przez Konsumenta dopłaty za dokończenie pozwu w wysokości 100 złotych za każdą dodatkowe 500 słów pozwu albo w kwocie ryczałtowej wspólnie uzgodnionej przez strony. Jeżeli strony nie osiągną w tym zakresie kompromisu Konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty 100 złotych za każde dodatkowe 500 słów tekstu.
 5. Po uzyskaniu wszelkich informacji i przekazaniu przez Konsumenta niezbędnych dokumentów (skanów lub kserokopii) Zleceniobiorca zobowiązuje się przygotować pozew rozwodowy lub pozew o separację w terminie 7 dni albo w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony. Konsument otrzyma pozew w formie papierowej i/lub elektronicznej wysłanej na wskazany przez siebie adres e-mail.
 1. Odstąpienie od umowy.
 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Datą zawarcia umowy jest data złożenia zamówienia na stronie e-rozwod.warszawa.pl
 2. Do odstąpienia od umowy niezbędne jest wysłanie wyraźnego oświadczenia w tym zakresie na adres: biuro@e-rozwod.warszawa.pl
 3. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy po rozpoczęciu przez Kancelarię świadczenia usługi, Kancelaria zwraca Państwu uiszczoną należność pomniejszoną o koszt usługi spełniony na Państwa rzecz do chwili odstąpienia od umowy. Za spełnioną na Państwa rzecz usługę uważany jest także czas pracownika Kancelarii na analizę Państwa sprawy i/lub przystąpienie do przygotowywania pozwu na podstawie przekazanych przez Państwa danych. Podstawą rozliczenia w takim przypadku będzie czas poświęcony na powyższe czynności liczony w oparciu o stawkę godzinową w wysokości 186 złotych za godzinę.
 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Wróć do góry