WARSZAWSKI PORTAL ROZWODOWY

phone   T. 22 403 77 03 
phone   T. 693 445 280 
ZAMÓW POZEW ON-LINE
on-line
NEWESLETTER
Email

ARTYKUŁY – CIEKAWOSTKI

Zachęcamy do zadawania pytań i komentowania naszych artykułów. W miarę możliwości postaramy się odpowiadać na Państwa pytania i komentarze.


Poniższy artykuł został zaczerpnięty ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9078,3-miesiace-na-uzupelnienie-wniosku.html Celem uzyskania zatwierdzonego przez sąd tytułu wykonawczego, potwierdzającego ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica zapraszamy do naszej kancelarii, która pomoże Państwu w jak najszybszym uzyskaniu tego tytułu. Dokumenty przygotuje i złoży w sądzie nasza Kancelaria poprzez mediatora stałego. W
Czytaj więcej..


Definicja i przesłanki przypisania winy Wina w rozkładzie pożycia, to nic innego jak określenie w wyroku rozwodowym przez sąd który z małżonków ponosi winę za rozpad więzi małżeńskich i przyczynienie się do orzeczenia rozwodu. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie definiują pojęcia winy, jego znaczenie wyjaśnia nauka prawa cywilnego. Dla przypisania określonemu podmiotowi winy niezbędna
Czytaj więcej..


Oto prawda, która może wynikać z dominującego orzecznictwa SN, które to orzecznictwo stoi na stanowisku, iż możliwym jest prowadzenie egzekucji z udziału małżonka we własności nieruchomości wchodzącej uprzednio w skład majątku wspólnego. To orzecznictwo prowadzi do możliwości zabrania małżonkowi tego co mogłoby mu przypaść w wyniku podziału majątku wspólnego. Otóż czasami się tak zdarza (wcale
Czytaj więcej..


Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie rzutuje na prawo rodzica do kontaktów z dzieckiem. Stosownie do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2000 r., sygn. I CKN 1115/00: „Prawo do osobistej styczności rodziców z dzieckiem nie jest elementem władzy rodzicielskiej. Wynika ono z więzi rodzinnej łączącej rodziców z dzieckiem i przysługuje rodzicom także w razie pozbawienia
Czytaj więcej..


Alimentów od byłego współmałżonka może domagać się wyłącznie: Małżonek niewinny rozkładowi pożycia małżeńskiego (rozwód nastąpił z winy drugiego małżonka), Małżonek współwinny rozkładowi pożycia (rozwód nastąpił z winy obojga małżonków), Jeden z małżonków wobec, których sąd na ich żądanie zaniechał orzekania o winie rozkładu pożycia. Ad. 1. Małżonek niewinny rozkładowi pożycia małżeńskiego (rozwód nastąpił z winy
Czytaj więcej..


Na pożycie małżonków, dla potrzeb przeprowadzenia sprawy rozwodowej składają się trzy sfery: Sfera fizyczna Sfera emocjonalna Sfera gospodarcza Przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia, przy czym zupełny i trwały rozkład pożycia musi dotyczyć każdej z wyżej wymienionych sfer życia rozwodzących się małżonków. Sąd winien więc zbadać, czy pomiędzy małżonkami ustało pożycie fizyczne,
Czytaj więcej..

Wróć do góry